Dla rolnictwa

Dla rolnictwa

W podążaniu za spełnianiem oczekiwań naszych Klientów, a tym samym zwiększeniu konkurencyjności na rynku poszerzyliśmy ofertę o transport płodów rolnych, jak również sprzedaż nawozów naturalnych tj.

  • wapna nawozowe (certyfikowane)
    • magnezowe
    • węglanowe
    • tlenkowe(luzem, granulowane w big-bagach)
  • podłoże popieczarkowe
  • obornik
  • kurzak

!!!KONKURENCYJNE CENY!!!